Menu

Zadania kierownika budowy

Przede wszystkim, kierownik budowy musi ukończyć odpowiednie studia, aby móc ubiegać się o uprawnienia kierownika budowy. Najczęściej na wykonywanie tego typu prac pozwala nam ukończenie wyższych studiów technicznych – architektury czy budownictwa. Trzeba bowiem posiadać ogromną wiedzę w zakresie jakichkolwiek prac budowlanych. Roboty, które wykonywane są przez liczne firmy budowlane, podzielone są na konkretne kategorie.

Do każdej należy mieć właściwe uprawnienia, dzięki którym będziemy mogli uzyskać stanowisko kierownika budowy. Aby uzyskać takie uprawnienia, należy odbyć praktykę. Dodatkowo, konieczne jest pozytywne zdanie egzaminu, na którym będziemy mogli wykazać się wiedzą na temat wszelkich robót budowlanych. Uprawnienia możemy uzyskać od konkretnego organu samorządu zawodowego. Po zdaniu egzaminu zostajemy wpisani na specjalną listę do centralnego rejestru. Dodatkowo, jesteśmy wpisywani jako członkowie do właściwej izby samorządu zawodowego.

Kierownik budowy posiadający nieograniczone uprawnienia

Istnieje również możliwość posiadania nieograniczonych uprawnień do kierowania pracami budowlanymi w danym zakresie. Jest to interesujące stanowisko – żeby móc je objąć, również musimy spełnić odpowiednie wymagania. Aby uzyskać uprawnienia do kierowania budową bez ograniczeń, konieczne jest ukończenie studiów na poziomie magisterskim. Kierunek studiów musi być ściśle powiązany z konkretną specjalnością, którą chcemy zarządzać. Następnie, konieczne jest odbycie dwuletniej praktyki. Jeżeli chodzi o kierowanie pracami budowlanymi w zakresie ograniczonym, musimy ukończyć studia wyższe na konkretnym kierunku odpowiadającym danej specjalności. Możemy także ukończyć studia magisterskie, na kierunku podobnym do naszej specjalności. W tym przypadku wymagane jest odbycie trzyletniej praktyki na budowie. Kierownik budowy musi uzyskać uprawnienia do nadzorowania prac budowy i kierowania nimi. Uprawnienia te można uzyskać dla danej specjalności.

Kierownik budowy - Nadzoruje

Kierownik budowy musi wykazać się dużą odpowiedzialnością i umiejętnościami planowania.

Rodzaje prac budowlanych

Najczęściej możemy spotkać się z budową nowego gmachu czy osiedla w naszym mieście. Równie częstym zjawiskiem jest budowanie licznych dróg oraz systemów kanalizacyjnych. Często możemy słyszeć fachowe nazwy tego typu robót budowlanych – wykopy (czyli roboty ziemne), prace na wysokościach, roboty dekarskie, stolarskie lub wykończeniowe. Wiele jest specjalności, do których możemy zdobyć konieczne uprawnienia, by móc odpowiednio zarządza planami budowy i realizować cele. Wielu z nas, budowa kojarzy się najczęściej ze stawianiem nowych budynków i elewacji. Warto jednak wiedzieć, że na ten typ budowy nakłada się wiele różnych prac budowlanych. Prace budowlane mają miejsce w przypadkach, gdy konieczny jest remont danej drogi lub przebudowa wielkiego gmachu. Możemy uzyskać uprawnienia na konkretną specjalizację, by móc kierować planami budowy. Kierownicy budowy muszą znać się doskonale na typie prac swojej specjalizacji. Dzięki temu możliwe jest wykonywanie robót budowlanych w sposób szybki i sprawny.


Informacje zamieszczone w artykule zostały udzielona przez kierownika budowy firmy Nadzoruje z Wrocławia: http://nadzoruje.pl – dziękujemy za współpracę.