Menu

System zasilania awaryjnego w szpitalu

Czym jest system zasilania awaryjnego? System zasilania awaryjnego, to nic innego, jak zespół urządzeń, który chroni odbiorniki przed zakłóceniami ich pracy.

Jak wiadomo, sieć elektroenergetyczna może ulec awarii. A dzięki zasilaniu awaryjnemu, bezpieczeństwo budynku, maszyn czy przyrządów potrzebnych na daną chwilę nie jest zagrożone. 

System zasilania awaryjnego – gdzie jego montaż staje się konieczny?

Oczywiście, gdy mowa o budynkach mieszkalnych, przerwy w dostawie prądu, choć kłopotliwe, nie stanowią jednak większych zagrożeń. Zupełnie inaczej jest, gdy mówimy o miejscach, w których ciągłość zasilania wpływa na urządzenia sterujące lub w pewien sposób wykonawcze.

Takie zasilanie niezbędne jest na przykład przy pracy serwerów i komputerów. Zwłaszcza tam, gdzie bezpieczeństwo konkretnych danych staje się priorytetowe. W końcu brak prądu oznacza nie tylko brak ogrzewania czy oświetlenia, ale również brak monitoringu i wstrzymanie pracy instalacji alarmowych.

brak przerw w dostawie prądu

Oczywiście, gdy decydujemy się na zasilanie awaryjne, pod uwagę musimy wziąć kilka zasadniczych kwestii. Najistotniejsza jest rzecz jasna moc zasilanych urządzeń. W dalszej kolejności wymagany poziom ochrony i bezpieczeństwa, sama struktura instalacji, a także konfiguracja wskazanego obiektu. Gdy sami nie posiadamy jednak odpowiedniej wiedzy na temat konkretnych typów zasilania, koniecznym staje się skorzystanie z pomocy specjalistów, na przykład Energy On.

Lotniska czy kolej bez prądu są zupełnie sparaliżowane. Najniebezpieczniejszą przerwą w dostawie energii wydaje się jednak być ta, która może zdarzyć się w szpitalu lub klinice. Dlaczego właśnie tam?

Zasilanie awaryjne w szpitalu

Ze względu na specyfikację branży, awaryjne zasilanie jest konieczne między innymi w szpitalach, klinikach, punktach pobytu jednodniowego czy innych budynkach służby zdrowia. 

Tego rodzaju miejsca, a więc placówki medyczne, to obiekty szczególne. Nie tylko ze względu na przebywających w środku ludzi, ale i specyfikę urządzeń, które na co dzień w nich działają. Gdy przerwa w dostawie prądu ma miejsce w zakładzie pracy, najgorszy scenariusz wiąże się w takim przypadku z ewentualnymi stratami finansowymi. 

zasilanie awaryjne w szpitalu

W szpitalu przebywają natomiast chorzy ludzie. Nierzadko podłączeni do specjalistycznych urządzeń lub właśnie operowani. A podtrzymywanie życia pacjentów czy sukces zabiegu zależy właśnie od bezproblemowego działania specjalistycznych urządzeń. Wniosek jest zatem prosty – w tego rodzaju miejscach, przerwy w dostawie energii elektrycznej są po prostu wykluczone. Zasilanie awaryjne w szpitalu czy klinice, to absolutna podstawa.

Jakie są kluczowe zalety zasilania awaryjnego w placówkach medycznych?

Oczywiście chodzi przede wszystkim o brak przerw w dostawie prądu, a co za tym idzie o nieprzerwane działanie poszczególnych urządzeń i maszyn. Jednak te wykorzystywane stricte w celu ratowania zdrowia i życia, to jedno. Sprawa wygląda bowiem całkiem podobnie, gdy mówimy o wentylacji i klimatyzacji. Jak wiadomo, zanieczyszczenie mikrobiologiczne powietrza, to realne ryzyko infekcji. W miejscu, gdzie przebywają chorzy ludzie – nie do pomyślenia jest, gdy taka sytuacja mogła mieć miejsce.

Praca nowoczesnych systemów klimatyzacji i wentylacji po prostu nie może zostać zaburzona. To dzięki tego rodzaju urządzeniom wytwarzany jest przecież strumień czystego powietrza, który skutecznie redukuje ryzyko zakażenia drogą powietrzną. Zalety zasilania awaryjnego w szpitalach i klinikach, nie ograniczają się więc wyłącznie do podtrzymywania pracy najważniejszych z medycznego punktu widzenia urządzeń. Chodzi również o wszystkie pozostałe, z pozoru nieistotne, a jednak bardzo ważne kwestie.