Menu

Rodzaje usług wiertniczych wykonywanych przez BESTGUM

Usługi wiertnicze i stosowane w ich zakresie sprzęty wiertnicze umożliwiają między innymi wiercenie instalacji studni dla celów odwodnieniowych, ujęciowych oraz geotermalnych. Przedsiębiorstwa, które się nimi zajmują to firmy takie, jak na przykład BESTGUM Polska sp. z o.o., której 100 procent udziałów posiada PGE POLSKA Grupa Energetyczna S.A.

Rodzaje narzędzi wiertniczych

Wiertnictwo, to dziedzina która w ostatnich latach zanotowała znaczny krok do przodu. W dzisiejszych czasach w jej ramach wykorzystuje się szeroką gamę nowoczesnych narzędzi, które umożliwiają wiercenie głębsze, szybsze i oczywiście bezpieczniejsze. Skupione na drążeniu otworów o charakterze badawczym, przekłada się na wiedzę dotyczącą budowy geologicznej danej powierzchni. Skoncentrowane z kolei na wyszukiwaniu złóż, odbywa się poprzez przeprowadzenie otworów wiertniczych, wykorzystując odpowiednie zaplecze. A to z kolei korzysta z technik takich, jak wiercenie udarowe, wiercenie obrotowe i wiercenie specjalne.

W zależności od potrzeb i wymienionych technik stosuje się też różne narzędzia wiertnicze. Ich dobór zależy od głębokości wiercenia, materiału którego ono dotyczy i celu wiercenia. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku niewielkich głębokości, gdzie najczęściej wykorzystuje się świdry ręczne i inaczej w przypadku większych głębokości. Na nich stosuje się już specjalistyczny sprzęt. Ten bowiem pozwala na uzyskanie znacznie lepszej efektywności prowadzonych odwiertów.

Wiertnica

Rodzaje usług wiertniczych wykonywanych przez BESTGUM

Rodzaje usług wiertniczych wykonywanych przez BESTGUM są na tyle zróżnicowane i wszechstronne, że wymienienie wszystkich jest praktycznie niemożliwe. Robiąc jednak szybki ich przegląd można dojść do wniosku, że są to usługi dotyczące zarówno indywidualnych potrzeb prywatnych ludzi, jak i usług świadczonych na rzecz ogromnych przedsiębiorstw, gdzie działania takie zakrojone są szeroką skalę.

BESTGUM w zakresie usług wiertniczych jest stanie wywiercić studnię hydrogeologiczną w celu odwodnienia wyrobisk górniczych metodą obrotowo – udarową na sucho do 60 metrów. Firma zajmuje się również projektami odwodnienia wykopów budowlanych i przemysłowych oraz składowisk odpadów. Wykonuje również projekty odwodnienia terenu metodą studni depresyjnych.  To jednak nie wszystko. BESTGUM rozpoznaje także warunki gruntowo – wodne obszarów projektowanych inwestycji poprzez kolejno: wiercenia badawcze, rozpoznawcze i sondowania podłoża gruntowego.

Odwiert wodny

Pozostałe usługi świadczone przez firmę, to kolejno montaż i wymiana głębinowych agregatów pompowych, pobór prób gruntów i wód gruntowych w celu ustalenia ich parametrów, wiercenie otworów obserwacyjnych dla monitoringu wód gruntowych oraz wykonywanie otworów drenażowych oraz instalacji igłofiltrów.

Ponadto BESTGUM dokonuje wierceń w celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych i drogowych oraz renowacji, czyszczenia i uaktywniania studni głębinowych i piezometrów. Likwiduje również nieprzydatne otwory i ujęcia wodne, jednocześnie wykonując też studnie zaopatrujące w wodę na cele przemysłowe lub prywatne. Czyści kanalizacje, usuwa zatory w rurach i dokonuje wierceń otworów trudno – urabialnych dla potrzeb zakładów górniczych. Zajmuje się też instrumentacjami w studniach głębinowych, a więc wyławianiem zerwanych pomp czy kabli, a także wykonywaniem inspekcji telewizyjnych studni głębinowych do 350 metrów.

Zalety usług wiertniczych

Mnogość, profesjonalizm i wszechstronność usług wiertniczych wykonywanych prze BESTGUM i jej podobne firmy sprawia, że zleceniodawca może liczyć na kompleksowo wykonaną usługę oraz  zapewnienie jej wszelkich warunków bezpieczeństwa. Specjalistyczny sprzęt i nowoczesne technologie wykorzystywane przez spółkę pozwalają zaspokoić wszystkie potrzeby klientów zwracających się do niej o pomoc. Główną zaletą takich działań jest oczywiście fakt, że nie są one możliwe do przeprowadzenia bez pomocy profesjonalnych firm. Te zajmują się również wykonaniem odpowiednich projektów, co znacząco odciąża klienta.