Menu

Rodzaje opakowań wykorzystywanych w logistyce

W logistyce wybór odpowiedniego opakowania ma kluczowe znaczenie i w dużym stopniu wpływa na cały proces dostawy oraz składowania ładunków.

Element ten pełni funkcję ochronną, dzięki niemu możliwe jest zabezpieczanie towaru przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz innymi czynnikami zewnętrznymi. Opakowanie to także bariera chroniąca środowisko naturalne przed towarami mogącymi mieć negatywny wpływ na nie.

Rodzaj opakowania wpływa w dużym stopniu również na możliwość obsługi danego ładunku, a co za tym idzie również koszty składowania i transportu. Z tego względu tak popularne są np. europalety, które produkowane są w ogólnie przyjętym standardzie, co ułatwia ich użytkowanie i znacząco zmniejsza koszty transportu i składowania. W logistyce używa się najczęściej trzech rodzajów opakowań, które mają różne przeznaczenie.

Opakowania handlowe

Opakowania handlowe służą głównie do przechowywania i zabezpieczania gotowego produktu. Mają one bezpośredni kontakt z zawartością i pozwalają na utrzymanie jej w odpowiednim stanie. Jest to najmniejsza forma pakowania produktów, przeznaczona do sprzedaży jednostkowej. Może to być np. puszka, butelka, pudełko kartonowe, torebka, plastikowe opakowanie i wiele więcej.

Produkt w opakowaniu handlowym, przeznaczony jest bezpośrednio dla końcowego klienta. Z tego względu charakteryzuje się on najczęściej atrakcyjną szatą graficzną, ciekawym kształtem i innymi cechami zachęcającymi do zakupu.

Na tego typu opakowaniu znajdują się także niezbędne informacje na temat daty ważności danego produktu, instrukcja obsługi, zasady bezpieczeństwa itd. Opakowania handlowe pełnią bardzo ważną rolę w procesie dystrybucji, ponieważ kreują popyt w miejscu ich sprzedaży.

Opakowania zbiorcze

Opakowanie zbiorcze to sposób zabezpieczania większej ilości produktów pakowanych w opakowaniach handlowych. Zapewnia ono dodatkową ochronę i umożliwia transport oraz składowanie danego produktu na większą skalę. Opakowania zbiorcze to najczęściej pudełka kartonowe, a czasami także różnego rodzaju opakowania wykonane z tworzyw sztucznych.

Przykładem może być np. zgrzewka zawierającą sześć butelek lub np. kilka kartonów mleka pakowanych w jednym opakowaniu zbiorczym. Tego typu opakowania czasami dodatkowo się zabezpiecza, w czym idealnie sprawdza się folia ochronna z klejem, która tworzy warstwę ochronną i zapobiega przedostawaniu się do wnętrza opakowania wilgoci i zanieczyszczeń.

Stosowanie opakowań zbiorczych ma najczęściej na celu optymalizowanie przestrzeni transportowej i magazynowej, a także ułatwianie przeprowadzania inwentaryzacji, ponieważ każde tego typu opakowanie zawiera jasno zdefiniowaną ilość produktów. Zajmującą się produkcją opakowań z kartonu firma Dolpap, co pomaga logistykom w transporcie i magazynowaniu produktów.

Opakowania transportowe

Opakowania transportowe to największa forma zbiorcza danego produktu. Służą one do pakowania określonej ilości opakowań zbiorczych lub handlowych, tworząc tym samym jedną jednostkę ładunkową. Umożliwiają one bezpieczne i wydajne transportowanie oraz składowanie dużej ilości produktów.

Ich budowa może być dostosowana do sposobu przechowywania np. do sztaplowania lub składowania na regałach magazynowych. Najczęściej spotykanymi opakowaniami transportowymi jest europaleta i różnego rodzaj pudełka kartonowe dopasowane do wymiarów palet. Zastosowanie europalety jako standardu w logistyce, ułatwiło zdobywanie transportowanie i składowanie różnego rodzaju ładunków.

Z punktu widzenia logistyki bardzo duże znaczenie ma jednostka ładunkowa, która jest podstawową jednostką stosowaną w transporcie i magazynowaniu. Przykładem mogą być np. palety, beczki, szpule, kontenery IBC i wiele więcej.

opakowania zbiorcze

Jak wybrać odpowiednie opakowanie?

Podczas wyboru odpowiedniego opakowania danego produktu, należy dążyć do redukcji kosztów bezpośrednich (zakupu materiałów i gospodarowania odpadami) i pośrednich (procesu pakowania i kompletowania, magazynowania, obsługi i ewentualnych strat wynikających z uszkodzeń). Podstawowe aspekty wpływające na wybór opakowań to m.in.:

  • Właściwości produktu – masa, objętość, stan skupienia (ciecz, ciało stałe, gaz), wrażliwość na czynniki zewnętrzne, trwałość, stabilność, wartość oraz zagrożenie, jakie mogą one generować np. produkty chemiczne lub łatwopalne.
  • Produkcja i pakowanie – rodzaj opakowania dobiera się tak, aby jak najbardziej ułatwić ich produkcję oraz pakowanie produktów, spore znaczenie ma także to czy pakowanie będzie przebiegało ręcznie, czy automatycznie.
  • Sposób magazynowania i transportu.
  • Wpływ odpadów na środowisko – czy dane opakowanie nadaje się do ponownego użytku lub recyklingu.
  • Punkty sprzedaży – sposób, w jaki produkty będą eksponowane, czy sprzedaż będzie prowadzona stacjonarnie, czy online.
  • Normy prawne i techniczne (EN i ISO)