Menu

Regulacje RODO w 2018 – czy trzeba się bać?

Dla wszystkich przedsiębiorców, systemy ISO oraz czynności związane z bezpieczeństwem ochrony danych osobowych, stanowią duże wyzwanie. System RODO to nowy sposób na zapewnienie ochrony wszelkich informacji, które są gromadzone, magazynowane i przetwarzane przez firmy.
Wiele jest zmian, jakie wejdą w życie 25 maja 2018 roku. Jednak nie jest to powód do stresu ani tym bardziej do strachu. Celem systemu RODO, jest zwiększenie ochrony naszych danych osobowych.
System RODO powstał w kwietniu 2016 roku. Wiele jest w Polsce przepisów prawnych, które są dość przestarzałe. Unowocześnienie ich niesie wiele korzyści – przede wszystkim, RODO jest dopasowane do dzisiejszych wymagań i procesów, jakie stosuje się w firmach.
Poniżej przedstawione zostały zmiany, które mogą wywoływać niepokój przedsiębiorców i pracowników firm.
Czym tak właściwie jest RODO? – Sam skrót oznacza unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Obecnie, jest to główny temat, jakim żyją wszyscy przedsiębiorcy i audytorzy zewnętrzni. Niedługo, bo już pod koniec maja tego roku, ma nastąpić wdrożenie nowych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa danych osobowych.

Co wiąże się z wprowadzeniem RODO?

Ten nowoczesny system zapewni wielu osobom dodatkową i lepszą ochronę danych osobowych. Dla firm jednak, RODO wiąże się przede wszystkim z nowymi obowiązkami. Wobec nowoczesnego systemu, właściciele zarówno większych, jak i mniejszych przedsiębiorstw, będą musieli sprostać wszystkim nowym zasadom i wymaganiom. Oprócz tego, system ten musi zostać odpowiednio wdrożony. By tak się stało, obowiązkiem jest przeprowadzenie szeregu szkoleń wśród pracowników, przygotowanie nowych dokumentów czy instrukcji oraz wiele innych. Jako że wdrożenie tego systemu dobiega końca właśnie w maju, właściciele firm coraz bardziej przygotowują się na nadejście nowych zmian.
Dzięki zmianom jakie wiążą się z wdrożeniem RODO, osoby fizyczne zyskają nowe prawa. Jako osoby, które podają swoje dane w wielu firmach i placówkach, muszą mieć zagwarantowaną odpowiednią ochronę tych danych.

uśmiechnięta kobieta z telefonem i laptopem w kawiarni

Wybór odpowiedniego partnera jest kluczowy 

  • Powstanie rejestru naruszeń – będą się w nim zawierać wszelkie naruszenia, jakie miały miejsce w danej firmie. Naruszenia dotyczą wycieku danych, nieprawidłowego zabezpieczenia ich czy innych błędów popełnionych przez pracowników firmy. Przedsiębiorcy mogą obawiać się jedynie tego, że w rejestrze mogą znaleźć się różne nadużycia i nieprawidłowości, które wpłyną na zainteresowanie ze strony kontrahentów i potencjalnych klientów. Poza tym – takie naruszenia, właściciel firmy ma obowiązek zgłaszać do GIODO (niedługo PUODO). Pozwoli to na uniknięcie wysokich kar.
  • Regulacje dotyczące zmiany haseł – osoby fizyczne, logujące się na portal medyczny, firmowy lub inny, zazwyczaj są pouczane, by hasło do portalu zawierało konkretną ilość znaków, dużych liter i cyfr. Wprowadzenie RODO zniesie ten obowiązek, przez co osoby fizyczne mogą sami ustalić swoje hasło i zmieniać je wtedy, gdy chcą.
  • Przekształcenie się GIODO w PUODO – organ ten będzie odpowiedzialny za przeprowadzanie kontroli w firmach. Oprócz tego, rolą nowego organu będzie wymierzanie kar tym firmom, które nie przestrzegają nowego systemu.
  • Wprowadzenie wysokich kar finansowych – wraz z wdrożeniem RODO, przedsiębiorcy mogą obawiać się kar, jakie nakładane będą na te firmy, które niestosują się do nowego systemu. Wysokość kar będzie zależna od naruszenia oraz od wielkości firmy. Mniejsze przedsiębiorstwa będą otrzymywać niższe kary niż wielkie korporacje. Wiąże się to z ilością i jakością informacji, jakimi dysponuje firma.
  • Wdrożenie nowych procedur, usunięcie niektórych i modyfikacja – te zmiany mogą być na początku mylące dla niektórych pracowników. Zniesienie niektórych reguł i wprowadzenie nowych, to zmiany do których nie jesteśmy przyzwyczajeni. Przedsiębiorcy mogą się obawiać wielu pomyłek ze strony pracowników i, co za tym idzie – nakładaniem kar.
  • Środki ochrony, które są wymagane przez RODO, muszą stosować wszystkie firmy. Oznacza to, iż jednoosobowe przedsiębiorstwo musi przestrzegać tych samych wymagań, co wielka korporacja. Według wielu, nie jest to do końca dopracowana, z czego mogą wyniknąć problemy.