Menu

Przegląd możliwości fundamentowania domu jednorodzinnego

Fundament to podstawa do budowy każdego budynku. Na nim opiera się cała konstrukcja. Aby nasz dom był bezpieczny musimy wziąć pod uwagę bardzo wiele czynników. Fundament musi być dopasowany do obciążenia jakie będzie przenosił na grunt czy rodzaju gleby. Co więcej musi on być wykonany poniżej strefy przemarzania gruntu i zostać odpowiednio uzbrojony. W zależności od miejsca, gdzie chcemy wybudować budynek i naszych potrzeb nasze możliwości fundamentowania będą inne.

Funkcje fundamentów w domach jednorodzinnych

Fundament trwale wiąże całą konstrukcję z podłożem i przenosi cały jej ciężar na poziom gruntu. Łącznie wszystkie fundamenty w danym budynku nazywa się jego posadowaniem. Projektując fundamenty musimy zapewnić odpowiednią nośność biorąc pod uwagę odkształcanie się podłoża,utratę stateczności konstrukcji lub gruntu w wyniku działania ciśnienia wody lub innych oddziaływań, erozję wewnętrzną, wypiętrzenie hydrauliczne, przebicie hydrauliczne czy też utratę równowagi konstrukcji lub podłoża.

Wzięcie tych wszystkich elementów pod uwagę przy budowie domu jest niezwykle istotne ponieważ zapewniają one bezpieczeństwo naszego domu. Źle zaprojektowane lub wykonane fundamenty będą nadmiernie pracować i powodować pękanie ścian. Jeżeli są one w całości niedobrane do konstrukcji i typu gruntu mogą nie przenosić całego jej ciężaru na poziom podłoża i doprowadzić nawet do katastrofy budowlanej i zawalenia.

Rodzaje fundamentów wykorzystywanych w domach jednorodzinnych

Zasadniczo wyróżniamy dwie główne kategorie fundamentów: pośrednie i bezpośrednie. Te pierwsze wykonuje się jeżeli grunt nośny zalega zbyt głęboko lub w sytuacjach, kiedy z innych przyczyn niemożliwe jest skuteczne wykonanie fundamentów bezpośrednich. Przyczynami takiej sytuacji może być bliskość skarp czy wysoki poziom wód gruntowych. Do wykonania takiego posadowania niezbędne są pale, słupy lub studnie. Jest to rozwiązanie dużo bardziej skomplikowane i droższe niż w przypadku fundamentowania bezpośredniego. Zdecydować się jednak na nie musimy w sytuacji, gdy stawiamy dom w trudnych warunkach gruntowych.

Jednak w większości przypadków wystarczają fundamenty bezpośrednie i to one są najczęściej wykonywane w domach jednorodzinnych. Są to te technologie posadowania, które wszystkie reakcje i ciężar z budynku przenoszą bezpośrednio na warstwy nośne podłoża. Wśród najbardziej popularnych technik wykonywania fundamentów bezpośrednich możemy wymienić stopy fundamentowe, ławy fundamentowe, fundamenty płytowe, a także fundamenty skrzyniowe.

Ogrzewanie fundamentowe to doskonała alternatywa dla budownictwa jednorodzinnego.

Stopy fundamentowe przekazują reakcje z budynku na poziom gruntu punktowo, czyli słupami lub kominami. Mogą one być murowane, betonowe i żelbetowe, w zależności od wykorzystywanego materiału. Stosuje się je bardzo rzadko ponieważ są niezwykle pracochłonne i są ograniczone do obciążeń osiowych.

Ławy fundamentowe przekazują obciążenia w sposób liniowy na grunt. One również mogą być betonowe, żelbetowe lub murowane, chociaż te ostatnie obecnie praktycznie nie są wykonywane, możemy je spotkać w starszych budynkach. Mogą one być szersze lub węższe, zbrojone bądź nie. Zazwyczaj mają przekrój prostokątny, ale możemy też spotkać takie o przekroju schodkowym lub trapezowym. Wszystko zależy od projektu i naszych potrzeb.

Fundamenty płytowe i skrzyniowe są nieco droższe w wykonaniu. Zajmują one dużo większą przestrzeń, tak naprawdę cały obszar pod budynkiem. Są niezbędne w  sytuacjach, kiedy istnieje ryzyko nierównego osiadania podłoża gruntowego lub na słabych gruntach. Świetnie sprawdzają się również, kiedy budynek ma mieć piwnicę – zapewnią lepszą izolację. Często wykorzystuje się je w domach energooszczędnych. Zapewniają one świetną izolację i podparcie dla całej konstrukcji.