Menu

Paszportyzacja sieci energetycznej – kiedy należy ją wykonać

Efektywne zarządzanie majątkiem sieciowym przedsiębiorstwa korzystnie wpływa na optymalizację wielu procesów. Paszportyzacja sieci pomaga w zebraniu niezbędnej dokumentacji, co znacznie wpływa na utrzymanie sprawności całego systemu, a także planowania przyszłych modernizacji. Kiedy zatem należy przeprowadzić paszportyzację sieci energetycznej? Kto powinien się na to zdecydować?

Paszportyzacja sieci – co to jest?

Proces paszportyzacji sieci to nic innego jak inwentaryzacja zasobów majątku sieciowego. W procesie dochodzi do ewidencji wszystkich informacji o sieci, a w szczególności danych technicznych.

W procesie paszportyzacji korzysta się ze źródeł papierowych oraz elektronicznych, a także przeprowadza się inwentaryzację na terenie, dzięki czemu możliwe jest pozyskanie dokładnych danych o sieci – przede wszystkim topograficznych i technicznych. Wszystkie informacje wprowadza się do specjalnego systemu, aby otrzymać aktualny model sieci.

Paszportyzacja sieci dostarcza precyzyjne informacje między innymi o stanie technicznym, kompleksowych kosztach eksploatacji, a także połączeniach topologicznych. Z pozyskanych informacji można również wyciągnąć wnioski o atrybutach technicznych i lokalizacji sieci, jak i również o historii jej pracy. Paszportyzacja umożliwia efektywne prowadzenie eksploatacji i planowania nowych inwestycji czy przeprowadzania modernizacji.

Dzięki paszportyzacji możliwe jest budowanie sieci inteligentnych oraz optymalizacja podejmowanych działań i określenie bilansu konkretnej sieci.

Workflow system

Kto decyduje się na przeprowadzenie paszportyzacji?

Z racji tego, że paszportyzacja sieci to w głównej mierze ewidencja i raportowanie rzeczywistych danych sieci, wykorzystywana jest przede wszystkim przy inwentaryzacji sieci teleinformatycznych, energetycznych oraz telekomunikacyjnych. Paszportyzację sieci wykonuje się także w sieciach uzbrojenia terenu oraz w innych systemach, gdzie konieczne jest zapewnienie maksymalnej sprawności, efektywności i bezpieczeństwa sieci.

Paszportyzację sieci powinny wdrożyć przedsiębiorstwa, posiadające rozległy majątek sieciowy i pragną nim efektywnie zarządzać. Jednocześnie paszportyzacja daje im możliwość uzyskania szybkiego dostępu do aktualnej informacji o stanie sieci, a także podjęcia wszystkich działań, mających na celu jej modernizację czy rozbudowę. Proces paszportyzacji w porównaniu do innych systemów, daje kontrolę nad wszystkimi podejmowanymi czynnościami.

Na paszportyzację sieci decydują się w dużej mierze firmy:

  • telekomunikacyjne,
  • energetyczne,
  • teleinformatyczne.

Warto jednak wiedzieć, że ewidencja danych sieci jest również wskazana u mniejszych przedsiębiorców.

Niezbędne narzędzia do paszportyzacji sieci

Polskie prawo wymaga od przedsiębiorców nieruchomości przeprowadzania regularnych kontroli stanu technicznego budynku. Wszelkie instalacje i urządzenia powinny być weryfikowane zgodnie w określonych przez ustawodawcę odstępach czasowych. Kontrola powinna odbywać się jedynie przez osoby do tego uprawnione, a także za pomocą konkretnych narzędzi. Jednym z narzędzi, spełniających wszystkie wymagania jest nowoczesny system CMMS opracowany przez Bureau Veritas, a w szczególności jego moduł Workflow System.

Workflow system

System CMMS a moduł Workflow System

System CMMS, a właściwie ReviGUARD to podstawowe narzędzie, niezbędne do poprawnego przeprowadzenia procesu paszportyzacji sieci. Służy on przede wszystkim do sprawowania kontroli nad koniecznością przeprowadzania obowiązkowych przeglądów. Dodatkowo ReviGUARD ułatwia prowadzenie nadzoru nad realizacją kontroli.

Do podstawowych funkcji systemu CMMS ReviGUARD należy możliwość sprawowania automatycznej kontroli oraz nadzór nad procesem inspekcji i konserwacji. Automatyczny system został stworzony w oparciu o nowoczesne rozwiązania i jest regulowany przez jednostkę zewnętrzną. Oprócz tego ReviGUARD pozwala na łatwy i szybki dostęp do każdego urządzenia znajdującego się w sieci oraz do wirtualnej bazy danych, gdzie znajduje się ich dokumentacja i protokoły z przeprowadzanych prac.

System Workflow, będący jednym z modułów systemu CMMS, ściśle odpowiada wymaganiom paszportyzacji sieci energetycznej. Skontrolowane i stworzone bazy danych zawierają najważniejsze informacje o zainstalowanych urządzeniach, a także przypisane już terminy dotyczące częstotliwości przeprowadzania inspekcji. Oprócz tego w bazie danych można znaleźć całą dokumentację techniczną przeprowadzonych już prac i modernizacji.

System planowania ReviGUARD eliminuje błędy, jakie mógłby popełnić człowiek. W zamian pojawiają się automatyczne rozwiązania, dostosowane do potrzeb i rodzaju organizacji. Dodatkowo system Workflow sprawił, że CMMS może być również wykorzystywany do dokonywania zgłoszeń przez najemców lub innych użytkowników danej nieruchomości.

Kto zatem powinien skorzystać z systemu planowania ReviGUARD? Nie tylko duże firmy energetyczne i telekomunikacyjne powinny przeprowadzać paszportyzację sieci, ponieważ ta kwestia dotyczy w dużej mierze zarządców nieruchomości, sieci sklepowych – w tym centr handlowych, a także właścicieli biurowców czy firm, które posiadają rozbudowaną infrastrukturę.