Menu

Obsługa inwestycji budowlanych – co wchodzi w jej skład?

Budowa jest procesem skomplikowanym, na który składa się wiele istotnych czynności. Składają się na nie czynności prawne, projektowe czy koncepcyjne i inne. Niezależnie od tego, czy inwestycja to budynek mieszkalny czy publiczny gmach, wszystkie prace muszą być przeprowadzone dokładnie, zgodnie z planem. Plan i projekt budowy trzeba najpierw porządnie przygotować. Za wykonanie wszystkich prac odpowiada inwestor.

  1. Obsługa inwestycji budowlanych podzielona jest na kilka etapów. Pierwszym z nich jest przygotowanie projektu i planu budowy. Na samym początku bowiem należy nabyć nieruchomość i przygotować ją pod inwestycję. Na tym etapie tym ustala się zdolności finansowe i płynność budżetu. W projekcie musi się znaleźć typ wznoszonej budowli, wymiary i lokalizacja działki oraz cel budowli oraz wszystkie istotne informacje dotyczące budynku. Ustalany jest również pełny zakres prac podczas realizacji i odbiorów inwestycji. W skład dokumentacji wchodzi również przygotowanie umów i ich warunków. Mając gotowy plan i ustalony budżet, należy ubiegać się o pozwolenie na rozpoczęcie prac.

 

  1. Drugi etap, rozpoczęcie i realizacja zaplanowanych czynności (budowa, produkcja). Jest to szczególnie ważny etap, podczas którego odbywają się wszystkie powyżej zaplanowane czynności. Budowa jest prowadzona przez wyznaczonego kierownika robót budowlanych. Osoba ta odpowiada za wszystkie czynności, jakie są przeprowadzane na placu budowy. Kierownik ma obowiązek przestrzegania wszystkich zasad zawartych w projekcie.

 

  1. Na trzecią fazę składa się wykorzystywanie użytkowe inwestycji. Jest ono poprzedzone odbiorami budowy i wszystkich jej części. Na użytkowanie budynku również należy uzyskać pozwolenie. Podczas odbioru budynku, obecny jest przede wszystkim kierownik robót budowlanych i inwestor. Etap ten jest poprzedzony sporządzeniem odpowiedniej, rozległej dokumentacji. Zebranie wszystkich dokumentów nie jest proste – wymaga ono współpracy z takimi specjalistami jak geodeta, elektryk, kominiarz oraz instalator wodno – kanalizacyjny i instalator gazowy.

Oferta specjalistów

inspektor nadzoru inwestorskiego
Dobra firma zaoferuje nam wszystkie powyższe usługi. Wykwalifikowana kadra umożliwi nam przeprowadzić wszystkie prace w odpowiedni sposób. W skład uczestników cyklu inwestycyjnego, wchodzą osoby mające konkretne uprawnienia, pełniące funkcje bezpośrednie lub/ i specjaliści, którzy wykonują funkcje wspomagające. Niezależnie od rodzaju budowy i roli, jaką będzie pełnić, wszystkie procesy muszą się odbyć zgodnie z założeniami projektu i wymagań inwestora.

Aby we właściwy sposób przeprowadzić cały proces budowlany, należy powołać wyżej wymienionych fachowców. Sprawdzona i doświadczona firma jest nam w stanie zapewnić najwyższej jakości obsługę inwestycji budowlanych od początku do końca. Zarówno projektowanie i sporządzania dokumentacji, jak i realizacja robót i odbiór budynku, wymagają zaangażowania osób uprawnionych.

Powoływanie kierowników

W całym procesie inwestycyjnym muszą uczestniczyć następujący specjaliści: inwestor, inspektor nadzoru inwestycyjnego, projektant, kierownik robót budowlanych oraz ekipa budowlana. Wszystkie wymienione osoby są powoływane przez inwestora.

Obowiązkiem inwestora jest również organizacja całego procesu budowy. W planie powinny zawrzeć się przepisy BHP oraz wszystkie zasady przeprowadzania czynności w trakcie procesu budowlanego. Dodatkowo, plan taki zawiera spis obowiązków i uprawnień poszczególnych uczestników budowy.

Czas realizacji budowy, czyli cykl inwestycyjny, musi zostać przeprowadzony24 z uwzględnieniem wszystkich założeń projektu i planów. Osoby, które są odpowiedzialne za obsługę inwestycji budowlanych, mają ściśle określone obowiązki, przez co wiadome jest, czym kieruje kierownik robót budowlanych, inwestor oraz projektant.