Menu

Najlepszy sposób na wywóz szamba

Istnieje wiele sposobów na pozbywanie się ścieków z domów, gospodarstw rolnych oraz zakładów przemysłowych. Jeśli warunki nie pozwalają na podłączenie do kanalizacji miejskiej, wybór pada najczęściej na szambo lub przydomową oczyszczalnię. Jedną z zasad prawidłowego wykorzystania tych technologii jest regularne pozbywanie się nieczystości, czyli tzw. asenizacja.

Czym jest asenizacja?

Asenizacją nazywamy inaczej wywóz nieczystości pochodzących z:

  • szamb przydomowych,
  • oczyszczalni ścieków przydomowych,
  • zakładów produkcyjnych, w tym również z zakładowych oczyszczalni ścieków,
  • gospodarstw rolnych.

Usługi asenizacyjne obejmują tak więc wywóz ścieków komunalnych i przemysłowych pochodzących zarówno ze zbiorników odpływowych, jak i również bezodpływowych. Firmy oferujące tego typu usługi najczęściej współpracują z większymi oczyszczalniami ścieków lub dysponują własnymi tego typu obiektami. Należy przy tym pamiętać, że przedsiębiorstwo zajmujące się profesjonalnym wywozem nieczystości powinno dysponować specjalnym pozwoleniem na prowadzenie takiej działalności. Warto też zaznaczyć, że usługi asenizacyjne obejmują również utylizację odpadów płynnych, czyli przykładowo osadów pochodzących z przydomowych oczyszczalni ścieków. Chociaż w tym celu wykorzystuje się także sprzęt taki jak do wywozu ścieków, a więc również szambiarki, to jednak tego typu nieczystości są w świetle prawa traktowane jak odpady, przez co ich zniszczenie podlega innym przepisom.

Sprawne szambo to podstawa skutecznego wywozu nieczystości.

Sprzęt do asenizacji

W realizacji usług asenizacyjnych konieczne jest dysponowanie odpowiednim sprzętem, a to z uwagi na samą specyfikę transportowanych nieczystości. Pamiętajmy, że ścieki to nie tylko brzydki zapach, ale również duże stężenie toksyn, w związku z czym przy opróżnianiu zbiorników oraz wywozie zanieczyszczeń konieczne jest zachowanie wymaganych standardów bezpieczeństwa pracy. W tym celu wykorzystuje się wyspecjalizowane pojazdy asenizacyjne, dzięki którym można w pełni bezpiecznie i szybko pozbyć się nieczystości, bez ryzyka zanieczyszczenia środowiska. Pojazdy do asenizacji to samochody lub też cysterny z ciągnikami wyposażone w beczki asenizacyjne o różnej pojemności, a także w węże i mechanizm pompujący.

Długi wąż umożliwia opróżnianie nawet bardzo trudno dostępnych szamb. Wąż wprowadza się najpierw do zbiornika, z którego nieczystości zostają następnie wpompowane do beczki na pojeździe. Po napełnieniu beczka jest odpowiednio zamykana, a nieczystości wywiezione na miejsce neutralizacji ścieków. Regularny wywóz nieczystości specjalistycznymi pojazdami to pełna gwarancja sprawnej kanalizacji i pełne wsparcie dla środowiska naturalnego.

Bezpieczeństwo podczas wywozu szamba

Zabieg asenizacji jest niezwykle wymagający i często może on powodować bardzo nieprzyjemne zapachy, które następnie unoszą się w powietrzu. Jest to jednak specyfika czynności, jaką jest prawidłowy wywóz szamba. W dzisiejszych czasach możemy liczyć na usprawnione maszyny, a nawet znacznie ulepszone techniki wykonywania czynności czyszczących. Pracownicy firm oczyszczających są solidnie szkoleni, aby móc prawidłowo wykonywać obowiązek wywożenia szamba na samym miejscu. Ważne jest również terminowe oraz w pełni dokładne czyszczenie wybieranie szamba.

Profesjonalne podejście firmy do takich obowiązków sprawia, że cały ten proces asenizacji zostanie wykonany w sposób całkowicie właściwy. Dodatkowo, teren, na którym wykonuje się wywóz szamba, powinien być prawidłowo przygotowany do tej pracy i właściwie zabezpieczony.

Dokumentacja

Wszelkie faktury oraz rachunki za wykonane usługi na ogół możemy otrzymać od firmy na miejscu. Jednak dbanie o wszelką dokumentację leży w kwestii tego typu firmy. Dokumentacja dotyczy zarówno klientów stałych, jak i tych, którzy dopiero co nawiązali współpracę z firmą. Przy wyborze firmy asenizacyjnej, jedną z najważniejszych kwestii do omówienia, jest odpowiednia dokumentacja. Dzięki dobrej ofercie, będziemy mogli liczyć na doskonałe wykonanie i dostarczenie dokumentacji w terminie.