Menu

Maszyny elektrotechniczne

Mimo, że w obecnym świecie nie można wyobrazić sobie życia bez korzystania ze specjalistycznych urządzeń i maszyn, niektórzy niestety sprzeczają się w kwestii jednoznacznej i podobnie brzmiącej definicji pojęcia „maszyna”.

Według jednych inżynierów i naukowców, maszyna to nic innego, jak urządzenie działające na zasadach indukcji magnetycznej, które wytwarza lub przetwarza energię z, lub też całkowicie bez udziału mechanicznego ruchu (świetnym przykładem mogą być w ty miejscu maszyny liniowe bądź wirujące). W systemach elektro-maszynowych układów prądnic występuje bowiem transformowanie energii mechanicznej na elektryczną lub odwrotnie – z energii elektrycznej w mechaniczną, dzięki zastosowaniu silników. Niejednokrotnie zdarzają się także takie urządzenia, w których mamy do czynienia ze zmianą jednego rodzaju energii elektrycznej na inny. Dzieje się tak w przypadku urządzeń zawierających w sobie specjalne transformatory i przetworniki.

Inni z kolei uważają, że maszynami są tylko takie urządzenia, które dzięki prądnicom mogą przetransformować energię mechaniczną na elektryczną. Ci naukowcy nie uznają zatem żadnych innych, oprócz wymienionych, zależności pomiędzy jednym źródłem energii a drugim.

Tak czy inaczej, maszyną będzie zawsze nazywane takie urządzenie, które z założenia posiada zdolność zmieniania jednego typu energii w drugi. Zależnie jednak od tego, jakie elementy maszyny będą w sobie zawierały, zmiana jednego typu energii na drugi będzie ściśle określoną, kierunkową reakcją z odpowiednim następstwem logicznym.

Najbardziej znane i popularne przykłady współczesnych urządzeń elektrycznych to między innymi:
–  maszyny komutatorowe, czyli silniki komutatorowe prądu zmiennego i stałego, prądnice prądu stałego;
maszyny synchroniczne: silniki i generatory synchroniczne;
maszyny indukcyjne: silniki i generatory asynchroniczne;
elektromaszynowe elementy automatyki, czyli urządzenia konstruowane do celów realizacji ściśle określonych zadań w dziedzinie robotyki, oraz w precyzyjnych elementach i układach automatyki.

Popularne maszyny elektrotechniczne to między innymi:
* wszelkiego rodzaju generatory prądu,
* gasogeneratory,
* specjalistyczne generatory dieslowe,
* maszyny do wytwarzania prądu stałego,
* rozliczne urządzenia elektromechaniczne,
* coraz powszechniejsze agregaty prądotwórcze,
* różnego rodzaju silniki elektryczne,
* kolektory elektryczne.

Źródło: wikimedia.org