Menu

Kto pełni nadzór budowlany nad turbinami wiatrowymi?

Podstawową kwestią, na jakiej należy skupić się podczas budowy turbin wiatrowych oraz tworzenia projektów elektrowni wiatrowych jest jakość wykonania wszystkich komponentów i bezpieczeństwo, jakie będą w stanie zagwarantować dla otoczenia. Bez względu na to, czy turbina będzie użytkowana na potrzeby przedsiębiorstwa, użytkownika prywatnego czy jako część dużej farmy wiatrowej, spełnienie przez nią wszystkich wymogów technicznych i pozytywne zakończenie kontroli bezpieczeństwa jest konieczne dla jej uruchomienia. Jednym z etapów przygotowania do postawienia turbiny wiatrowej jest nadzór budowlany powstającego projektu i budowy turbiny. Dlaczego jest konieczny, co daje inwestorowi i jakie usługi może obejmować?

Dlaczego trzeba pełnić nadzór budowlany nad turbinami wiatrowymi?

Przepisy prawa budowlanego nie określają precyzyjnie jakie elementy budowy turbin wiatrowych powinny podlegać kontroli nadzoru budowlanego i na jakich etapach prac inwestor jest zobowiązany do zlecenia pełnienia takiego nadzoru odpowiednim jednostkom. Wiadome jest jednak, że sprawowanie nadzoru budowlanego nad każdym etapem inwestycji w farmy wiatrowe jest dobrą praktyką i szansą na spełnienie wszystkich wymogów technicznych i prawnych mających zastosowanie zarówno bezpośrednio do turbin wiatrowych, jak i ogólnych przepisów prawa budowlanego i powstawania konstrukcji.

Ze względu na rozmiary turbin wiatrowych, wymagania techniczne w zakresie bezpieczeństwa i jakości wykonania poszczególnych elementów budowy będą bardzo szczegółowe i niezwykle istotne.

Nadzór budowlany gwarantuje pełną ochronę inwestycji i obsługę projektu na każdym etapie jego tworzenia. Dla turbin wiatrowych powinna zostać przygotowana koncepcja bezpieczeństwa, wszystkie elementy powinny zostać zweryfikowane pod kątem wytrzymałości, jakości i trwałości konstrukcji, a sam projekt powinien być zweryfikowany pod kątem dopuszczalnych odchyleń technicznych przewidzianych dla turbin wiatrowych pracujących w określonym środowisku (turbin lądowych, morskich).

Co wnosi nadzór budowlany dla konstrukcji turbin wiatrowych?

Podstawowym założeniem nadzoru budowlanego nad powstającą konstrukcją turbiny wiatrowej jest upewnienie się, że na każdym etapie realizacji inwestycji zapewniona jest jakość i bezpieczeństwo całej konstrukcji. Kluczem jest nie tylko jakość wykonania samych elementów turbiny, ale także:

 • sposób jej dostarczenia,
 • prawidłowy montaż,
 • budowa,
 • zabezpieczenie,
 • odbiór obiektu,
 • uruchomienie oraz stworzenie zabezpieczeń na potrzeby całego okresu użytkowania.

Zadaniem nadzoru budowlanego będzie upewnienie się, że projekt został przygotowany zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, że spełnia przepisy krajowe, regionalne i środowiskowe oraz że sama konstrukcja nie odbiega od przedstawionego projektu i gwarantuje bezpieczeństwo na poziomie zadeklarowanym w projekcie.

Z perspektywy inwestora, nadzór budowlany nad projektem turbin wiatrowych jest przede wszystkim szansą na upewnienie się, że w razie kontroli i weryfikacji technicznych inwestycja nie okaże się nielegalną konstrukcją wymagającą unieruchomienia. Jest zabezpieczeniem formalnym na potrzeby zgodności prawnej inwestycji, ale także własną, wewnętrzną gwarancją bezpieczeństwa i jakości wykonywanych robót. Budowa farmy wiatrowej wymaga zaangażowania firm i wykonawców zewnętrznych. Sprawdzony i niezależny nadzór budowlany pozwoli zweryfikować działania każdej ze stron, dopilnowując prawidłowej realizacji i dokumentacji projektu.

Certyfikacja turbin wiatrowych

Jakie usługi może obejmować nadzór budowlany turbin wiatrowych i kto go pełni?

Realizowany m.in. przez Bureau Veritas nadzór budowlany nad turbinami wiatrowymi obejmuje kompleksową obsługę projektu na każdym etapie realizacji budowy oraz po jej zakończeniu i uruchomieniu inwestycji. Nadzór budowlany obejmuje:

 • kontrole techniczne na etapie projektu i budowy,
 • kontrole dokumentów,
 • weryfikację wykorzystywanych materiałów,
 • kontrolę dokumentacji i niezbędnych pozwoleń,
 • tworzenie koncepcji bezpieczeństwa HSE.

Dodatkowo obejmuje także ostateczną kontrolę techniczną przed uruchomieniem turbin wiatrowych i, opcjonalnie, inspekcje turbin wiatrowych po zakończeniu etapu inwestycyjnego i budowlanego.

Korzyści z wykorzystania nadzoru budowlanego na całym etapie powstawania konstrukcji turbiny to nie tylko zapewnienie sobie bezpieczeństwa prawnego i weryfikacja zgodności ze wszystkimi wymogami prawnymi i regulacjami. Nadzór budowlany to przede wszystkim ochrona inwestycji dla samego inwestora – poprzez stałą kontrolę nad procesem budowy możliwe jest upewnienie się o najlepszym wykorzystaniu dostępnych zasobów, optymalizacji efektywności turbiny oraz zmniejszeniu ryzyka związanego z bezpieczeństwem konstrukcji w perspektywie jej wieloletniego użytkowania, a także ważna rzecz w kontekście procedury, jaką jest certyfikacja turbin wiatrowych. Wiele awarii i zagrożeń dla turbin wiatrowych wynika właśnie z niedopilnowania ich powstawania na etapie projektu i budowy. Poprzez ścisły nadzór budowlany i eliminowanie występowania odchyleń technicznych można znacznie lepiej zaprojektować systemy eliminacji ryzyka dla bezpieczeństwa konstrukcji i jej otoczenia.