Menu

Kariera w obszarze bezpieczeństwa informacji – od czego zacząć?

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oparty o normę ISO 27001 stanowi ważny element w budowaniu w organizacji środowiska sprzyjającego zapewnieniu bezpieczeństwa danych i informacji, nie tylko w kontekście RODO, ale ogólnego zabezpieczania aktywów firmy. Na wdrożenie normy mogą decydować się zarówno małe, jak i duże firmy i przedsiębiorstwa, działające nie tylko, ale przede wszystkim w branży IT, branży finansowej, bankowości i wszędzie tam, gdzie informacja ma ogromną wartość. Znając podstawy standardu ISO 27001 i zgłębiając zagadnienia związane z zapewnianiem bezpieczeństwa informacji można rozwijać dziś naprawdę dobrą ścieżkę kariery zawodowej. Jakie role można pełnić w ramach zarządzania bezpieczeństwem informacji i jak należy się do nich przygotować?

Kluczowe funkcje w branży związanej z bezpieczeństwem informacji

W zależności od wielkości organizacji i stopnia skomplikowania procesu wdrożenia i utrzymania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, do przeprowadzenia całej procedury sprawnie i bez wysokiego ryzyka porażki konieczne będzie powołanie osób do kilku kluczowych ról. W zakresie wdrażania i utrzymania SZBI oraz zgodności z certyfikatem ISO 27001 wymagany będzie czynny udział kierownictwa oraz pracowników, ale także osób wyznaczonych na konkretne stanowiska związane z formalnym zapewnieniem zgodności z normą i weryfikowaniem działa firmy. W szczególności będą to:

Audytor ISO 27001 – osoba, której rolą będzie przeprowadzanie audytów w celu dokumentowania dowodów spełnienia kryteriów normy oraz weryfikowania zgodności z jej wytycznymi i wskazywania obszarów wymagających dalszej pracy lub korekty działań. Audytor wewnętrzny ISO 27001 jest niezbędny do prawidłowego wdrożenia, utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Jego:

  • znajomość normy,
  • umiejętność jej interpretacji,
  • wdrażania konkretnych rozwiązań ułatwiających uzyskanie zgodności z normą oraz dostosowywania wymogów normy do konkretnego przedsiębiorstwa

jest kluczowa, dlatego też główną ścieżką rozwoju kariery audytora są specjalistyczne szkolenia ISO 27001.

Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Informacji ­– obok audytora, pełnomocnik ds. bezpieczeństwa informacji jest jedną z ważniejszych osób w firmie w kontekście wdrożenia ISO 27001. Jego rolą będzie koordynowanie wszystkich czynności wchodzących w skład procesu zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie. Pełnomocnik będzie m.in. komunikował SZBI w organizacji, koordynował zadania związane z zarządzaniem ryzykiem czy nadzór i ciągłe doskonalenie SZBI.

Inspektor Ochrony Danych – niezbędny nie tylko w kontekście obowiązujących przepisów RODO, które będą obowiązkowe do wdrożenia dla wszystkich firm, ale także w zakresie ogólnego zarządzania bezpieczeństwem danych w firmie. Inspektor Ochrony Danych jest wymagany przez ISO 27001, choć jego rolę może w wielu organizacjach pełnić także pełnomocnik ds. bezpieczeństwa informacji.

Jak budować karierę z Systemami Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i ISO 27001?

Podstawą rozwijania się w kontekście ISO 27001 i utrzymaniem możliwości pracy z firmami w zakresie budowania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji są specjalistyczne szkolenia certyfikujące, m.in. dla audytorów ISO 27001. Szkolenia takie prowadzone są m.in. przez Bureau Veritas – akredytowaną jednostkę certyfikującą gwarantującą kompleksowe przygotowanie audytorów, inspektorów ochrony danych, pełnomocników ds. bezpieczeństwa informacji, a także kierownictwo, osoby z zarządu i pracowników firm wdrażających SZBI oparty o ISO/IEC 27001.

Audytor ISO 27001

Chcesz zostać audytorem ISO 27001? Pamiętaj o odpowiednim kursie, zakończonym certyfikatem renomowanej akredytowaną jednostką szkoleniową.

W jakich firmach można pracować po ukończeniu szkoleń i uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji w zakresie ISO 27001?

Zdobywając potwierdzenie znajomości i certyfikację w zakresie normy ISO/IEC 27001 dla audytora wewnętrznego, Inspektora Ochrony Danych czy innej roli wyróżnianej dla Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji można rozważać współpracę z wieloma firmami stosującymi lub wdrażającymi standardy ISO 27001. Dla specjalistów możliwe jest pracowanie w prywatnych organizacjach planujących wdrożenie ISO 27001, poszukujących wsparcia osoby znającej doskonale wymogi normy, ale także rozwijających się i chcących dopasować swoje aktualne działania do wdrażanych zmian.

Praca dla osób posiadających kwalifikacje w zakresie ISO 27001 dostępna jest także w niezależnych, zewnętrznych jednostkach certyfikujących i audytujących. Dostępne szkolenia pozwalają zarówno na zdobycie podstawowej wiedzy i kwalifikacji dla audytora wewnętrznego ISO 27001, jak i na rozwijanie swoich kwalifikacji do poziomu audytora wiodącego.