Menu

Jaka jest różnica pomiędzy Six Sigma, a Lean Management?

Wykorzystanie nowoczesnych metod kierowania firmą jest nierozłącznie związane z koniecznością wprowadzenia koncepcji zarządzania, które niekiedy mogą znacznie odbiegać od przyjętych dotychczas strategii. Jednymi z najpopularniejszych obecnie i jednocześnie najbardziej skutecznych metod jest Lean Managment oraz Six Sigma. Czym się różnią?

Lean Managment

Koncepcja Lean Managment, nazywana również po polsku szczupłym zarządzaniem, zastała po raz pierwszy zastosowane przez japońskich specjalistów koncernu Toyota. Metoda ta opiera się przede wszystkim na procesie ciągłego doskonalenia co po japońsku nazywane jest słowem „Keizen”. Decydując się na zastosowanie koncepcji Lean Managment dotychczasowe działania podejmowane w firmie są analizowane pod względem „siedmiu marnotrawstw” do którego wlicza się zbędny transport, oczekiwanie, zbędne zapasy, zbędne przemieszczanie się, błędy, nadprodukcja i nadprocesować. Dokładne sprawdzenie owych elementów daje możliwość uzyskania lepszej sprawności całego przedsiębiorstwa oraz oszczędności zarówno czasu, pieniędzy.

Ponadto Lean Managment wykorzystuje również metody organizacji pracy takie jak 5S, zarządzanie wizualne, Andon, raporty A3.

5S jest narzędziem Lean Managmentu, którego celem jest stworzenie i utrzymanie bezpiecznych stanowisk pracy. 5S jest skrótem od selekcji, systematyki, sprzątania, standaryzacji oraz samodyscypliny. Wdrożenie zasad 5S gwarantuje bezpieczeństwo podczas pracy oraz jej lepszą organizację.

Zarządzanie wizualne ma na celu poprawę jakości i efektywności pracy wykonywanej przez pracowników poprzez wykorzystanie wizualnych elementów takich jak tabele z harmonogramami, grafik dyżurów, lista zadań do robienia, które będą przykuwały uwagę. Dzięki przejrzystości i widoczności, każda osoba pracująca na danym terenie dobrze wie co ma robić i jakie obowiązki należą do kogo. Bezpośrednio przekłada się to na lepszą wydajność i organizację.

Jak skutecznie wdrożyć i utrzymać system 5S?

Andon, jest kolejnym narzędziem Lean Managment tym razem skupiającym się na kontroli wizualnej procesu produkcyjnego. Najważniejszym elementem tej metody jest zazwyczaj główna tablica znajdująca się nad linią produkcyjną, dzięki której możliwe jest kontrolowanie procesów produkcji i ewentualne zatrzymanie linii w przypadku wystąpienia błędów. Niekiedy tablica dodatkowo wzbogacona jest w systemy alarmujące, a także w grafiki czy efekty audiowizualne.

Raport A3 jest jedną z najprostszych metod komunikowania się w przedsiębiorstwie w uporządkowany sposób. Na każdym raporcie A3 znajduje się cała kompletna historia np. zaistniałego problemu. Posiada ona dokładny opis zdarzenia, analizę, mierniki, proponowane środki zaradcze, plany oraz podjęte dalsze działania. Nazywa A3 pochodzi od formatu kartki, na której sporządzane są raporty. Większy format sprawia, że łatwiej można zamieścić na nim bogatszą historię.  Raporty A3 powinny być bogate w rysunki, diagramy, obrazki, dzięki którym łatwiej jest zorientować się co dana osoba chciała przekazać.

Six Sigma

Koncepcja Six Sigma po raz pierwszy została wprowadzona w firmie Motoroli w latach 80. Opiera się ona na podejmowaniu konkretnych działań kierujących do osiągnięcia perfekcyjnej jakości. Zarządzanie skupia się na wykrywaniu wad towarów, nieprawidłowego przebiegu procesu, co może przyczynić się do obniżenia jakości produktu i niezadowolenia klienta.  Wdrożenie Six Sigma do swojej firmy wiąże się z podjęciem pięciofazowego procesu, który rozpoczyna się od  zdefiniowania poszczególnych etapów i procesów produkcji, ze wykazaniem ich najmocniejszych i najsłabszych stron.

lean six sigma

Następną i najważniejszą fazą jest pomiar (measure). W analityczny sposób dokonuje się dokładnego wyliczenia wyników procesów. Są one analizowane pod kątem uzyskania najistotniejszych informacji, które odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu całego przedsiębiorstwa. Później następuje analiza (analyze) zebranych danych i udoskonalanie produkcji (improve) poprzez obniżanie poziomu defektów lub ich całkowitą eliminację. Ostatnią fazą jest kontrola (control) wprowadzonych zmian i procesów oraz stały monitoring (define), dzięki któremu możliwe będzie ocenienie ulepszonego poziomu jakości.

Główne korzyści jakie są osiągane przez skorzystanie z koncepcji Six Sigma pochodzą z całkowitego wyeliminowania tzw. kosztów złej jakości, które powstają na skutek zmarnowania zarówno materiałów jak i czasu na wyprodukowanie towarów wadliwych, które nie nadają się na sprzedaż. Zatem głównym celem stosowania Six Sigma jest zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia defektów w procesach produkcyjnych, a samo wprowadzenie tej koncepcji zarządzania bardzo często przekłada się na zwiększenie powtarzalności procesów.