Menu

Jak dobrze zarządzać produkcją?

zarządzanie produkcją

Najlepszy sposób na zwiększenie wydajności produkcji i optymalizację procesów produkcji to dobre zarządzanie produkcją. Planowanie produkcji, organizacja pracy produkcji oraz stała kontrola to kluczowe elementy procesu, którym jest zarządzanie produkcją.Aby proces przebiegał prawidłowo należy przede wszystkim zorientować się, jaki model zarządzania produkcją będzie optymalny dla danego przedsiębiorstwa, a później konsekwentnie go realizować.

Co to jest zarządzanie produkcją?

Celem zarządzania produkcją jest optymalizacja procesów produkcyjnych, które doprowadzą do zwiększenia wydajności produkcji, a w konsekwencji do szybkiego i skutecznego przetwarzania surowców w gotowe wyroby. Cały proces obejmuje procesy technologiczne, ale też procesy pomocnicze. Działania, które należy uwzględnić to m.in. przygotowanie, składowanie, magazynowanie oraz transport materiałów.

Tajemnica sukcesu w działaniach związanych z zarządzaniem produkcją polega na doskonałej współpracy między ludźmi, którzy odpowiadają za działania takie jak: planowanie produkcji, organizacja produkcji, kierowanie produkcją oraz kontrolowanie produkcji.

Nie należy zapominać, że odpowiedzialność za kształt wyrobu, jego specyfikę, a także ilość wytworzonych dobrych jakościowo produktów w określonym czasie spoczywa na kierownictwie.

Nie ulega wątpliwości, że zwiększenie wydajności produkcji to cel każdego przedsiębiorstwa, jednak system MES każda firma wybiera samodzielnie.

Modele zarządzania produkcją

Dobre zarządzanie produkcją to trudny proces. Wymaga kompetentnych osób na odpowiednich stanowiskach, które prawidłowo i płynnie przeprowadzą przez podstawowe czynności związane z zarządzaniem produkcją. Zwiększenie wydajności produkcji jest możliwe tylko dzięki odpowiednio zaplanowanej pracy, doskonałej organizacji oraz kontroli przebiegu procesów optymalizacji produkcji.

Wszystkie modele zarządzania produkcją mają na celu zwiększenie wydajności produkcji. Zarządzanie produkcją musi się więc opierać na odpowiednim sterowaniu działań ludzi, modulowaniu wrażeń konsumentów oraz na patrzeniu perspektywicznym. Ponadto należy pamiętać, że optymalizacja procesów produkcji może się udać tylko w określonych warunkach techniczno-produkcyjnych.

Jak wspominaliśmy, system zarządzania produkcją może być inny w każdym przedsiębiorstwie. Na tradycyjne modele zarządzania produkcją  składają się wymiar społeczny i techniczny. Model klasyczny opera się na założeniu, że aby zarządzanie produkcją przebiegało sprawnie należy podejść do planowania racjonalnie, tak by zmaksymalizować wydajność pracy. Systemy zarządzania produkcją w wymiarze społeczno-technicznym uwzględniają natomiast zachowanie ludzi w pracy. Uzależnione jest ono on struktury przedsiębiorstwa, zależności przestrzennych oraz zadań, które muszą wykonać.

Ważne aby proces zarządzania produkcją przebiegał sprawnie, dlatego należy zaopatrzyć się w różne sprzęty, przewidzieć ich rozmieszczenie, a także wziąć pod uwagę takie czynniki jak odległość od siebie pracowników.

zwiększenie wydajności produkcji

Dobre zarządzanie produkcją tylko dzięki profesjonalistom

Cele zarządzania produkcją to m.in. wzrost zysków z produkcji, zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem magazynów, lepsza jakość pracy pracowników czy zwiększenie konkurencyjności, a więc i pozyskanie nowych klientów. Osiągnięcie sukcesu jest możliwe dzięki pomocy, którą zapewniają firmy zajmujące się profesjonalnym doradztwem w podnoszeniu efektywności produkcji.

Systemy narzędziowe, urządzenia automatyki, a nawet oprogramowania do kontroli procesów to wachlarz produktów, które powinna posiadać każda firma, w której zarządzanie produkcją jest kluczowe, aby osiągnąć sukces. Erowa Polska wpłynęła na zwiększenie wydajności pracy i automatyzację procesów produkcji, dzięki wprowadzeniu na polski rynek strategii FMC (Flexible Manufacturing Concept), która umożliwia wielu przedsiębiorstwom przemysłu metalowego na wdrożenie najbardziej innowacyjnych elementów procesów produkcyjnych.

Zapewnia również kompleksowe usługi z zakresu zarządzania produkcją. Dostarcza oprzyrządowanie i uchwyty do maszyn produkcyjnych, ale przede wszystkim zapewnia zwiększenie wydajności produkcji. Systemy zarządzania produkcją (MES – Manufacturing Execution System) marki Erowa to systemy, które pozwalają na zwiększenie wydajności produkcji i odpowiednie planowanie produkcji.

Systemy zarządzania produkcją mają na celu zwiększenie wydajności. Dopasowanie systemu MES (Manufacturing Execution Systems) jest więc niezwykle ważne, aby zwiększyć zyski poprzez poprawę jakości pracy pracowników oraz  wydajności maszyn i urządzeń. Optymalizacja procesów produkcyjnych jest możliwa, a informacje z systemów sterowania procesem produkcyjnym umożliwiają prawidłowe planowanie, sterowanie i kierowanie produkcją.