Menu

Instalacja solarna

Istotą instalacji solarnych jest wykorzystanie promieniowania słonecznego jako naturalnego źródła energii i jego późniejsza zamiana na ciepło. Jej podstawowe składniki to: kolektory słoneczne, panel sterująco-zabezpieczajacy, pojemnościowy zasobnik wody użytkowej oraz przepływowe wymienniki ciepła. Jest to doskonała alternatywa dla budynków z instalacją grzewczą, czyli kotłowni wykorzystujących do ogrzewania paliwa stałe lub gaz.

Znajomość zasobów energii słonecznej, zarówno na płaszczyznach poziomych i nachylanych, ma ogromne znaczenie dla efektywności eksploatacji słonecznych instalacji grzewczych. Równie ważny jest też rozkład dawek promieniowania w ciągu roku. W porze ciepłej, czyli od kwietnia do października jest to od 80-85 % energii całorocznego zapotrzebowania. Pora chłodna (od listopada do marca) natomiast charakteryzuje się niską dawką promieniowania całkowitego. Ponadto jest ono mniej istotne w procesie pozyskiwania energii w kolektorach słonecznych.

W Polsce instalacje solarne swoje zastosowanie znalazły przede wszystkim do podgrzewania wody użytkowej oraz suszenia płodów rolnych. Przy takich rozwiązaniach stosowana jest długookresowa akumulacja energii słonecznej. Kolektory słoneczne pełnią funkcję urządzeń energetycznych. Zaabsorbowana przez nie energia promieniowania, przetwarzana jest na energię cieplną przy pomocy pośredniczącego w tej przemianie medium roboczego. Ich podstawowe elementy konstrukcyjne to : szklana pokrywa, absorber (metalowa płyta pokryta powłoką o specjalnych właściwościach optycznych), rurociąg cieczowy, izolacja cieplna oraz obudowa.

Do najnowocześniejszych technologii stosowanych w instalacjach solarnych należą tubowe kolektory próżniowe, które w bardziej efektywny sposób przetwarzają energię rozproszonego promieniowania słonecznego. Kolektor taki nie należy jednak do tanich. Składa się z kilkunastu rur szklanych o wysokiej próżni, w które wbudowany jest absorber wraz z zamocowaną rurką. To właśnie w niej nagrzewa się czynnik roboczy.

Źródło strony: wikimedia.org