Menu

Elektroniczna ewidencja czasu pracy jak wdrożyć ją w firmie?

Ewidencja czasu pracy jest nieodłącznym elementem prowadzenia firmy, która zatrudnia choćby jedną osobę. Dzięki dokładnemu zapisowi przepracowanych godzin, okresu przebywania na urlopach i zwolnieniach lekarskich możliwe jest wyliczenie wynagrodzenia pracownika, a także przysługującego mu urlopu wypoczynkowego.

Co istotne dla każdego pracownika musi być prowadzona osobna ewidencja czasu pracy.

Elektroniczna ewidencja czasu pracy

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników. Każda firma musi wypełniać narzucone przez resort prawo, gdyż w przypadku kontroli naraża się na konsekwencje w postaci kar finansowych. Ewidencję czasu pracy można prowadzić w tradycyjny, papierowy sposób. Generuje to jednak dodatkową pracę, jest czasochłonne, a na dodatek może prowadzić do błędów lub nadużyć jak chociażby wpisywanie większej liczby godzin lub dopisywanie osoby, której nie ma w firmie.

Ułatwieniem jest prowadzenie elektronicznej ewidencji czasu pracy. Rejestrowanie dokładnych godzin pracy, przerw i wszystkich wyjść prywatnych przez specjalistyczne oprogramowanie jest korzystnym rozwiązaniem zarówno dla pracowników, jak i pracodawcy.

Zalety korzystania z elektronicznej ewidencji czasu pracy

Firma, która decyduje się na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań przekazuje wyraźny komunikat o tym, że jest gotowa na zmiany i nie boi się nowości. Każdy kto chce się wyróżniać na tle konkurencji musi wdrażać nowe technologie, które uproszczają zadania pracowników i przebieg procesów zarządzania. Korzyści z wdrożenia elektronicznej ewidencji czasu pracy jest wiele, wśród nich można wymienić:

 • ułatwienie pracy działu kadr,
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia błędów ze strony pracowników,
 • zmniejszenie ryzyka nadużyć np. dopisywania godzin,
 • zmniejszenie kosztów obsługi pracowników,
 • szybkie wyliczanie pensji dla pracowników,
 • oszczędność czasu, miejsca i pieniędzy,
 • dostęp do danych o pracownikach w każdym miejscu i momencie.

Firmy dostarczające systemy elektronicznej ewidencji czasu pracy zapewniają bezpieczeństwo danych, gdyż wszystkie przechowywane informacje są szyfrowane.

Dzierżawa drukarek - 3D Office Szczecin

Jakie systemy są najbardziej skuteczne?

Przy poszukiwaniu systemu elektronicznej ewidencji czasu pracy konieczne jest precyzyjne określenie czego tak właściwie potrzeba. Uwzględnienie indywidualnych uwarunkowań i cech przedsiębiorstwa jest bardzo ważne. Umożliwia to wykorzystanie do ewidencjonowania czasu pracy parametrów systemu RCP. Posiada on wiele walorów takich jak:

 1. Słownik urlopów – dzięki, któremu możliwe jest określenie typu, maksymalnego wymiaru, płci czy stażu pracy w latach. Jest to przydatne, np. przy udzieleniu urlopu dla karmiących matek,
 2. Relacja kamery i czytnika – pozwala na pobieranie zdjęć z wielu kamer przez jeden czytnik,
 3. Określenie norm czasu pracy – zapewniają one określenie dobowej, tygodniowej, miesięcznej i rocznej normy czasu pracy. Ponadto możliwe jest ustalenie maksymalnej liczby nadgodzin, czasu przerw między zmianami i innych elementów, które są niezbędne przy tworzeniu raportów zarówno dla pojedynczych pracowników, jak i dla całej firmy,
 4. Oznaczenie przerw – innych dla młodocianych lub dla matek karmiących,
 5. Oznaczenie dni wolnych od pracy – pomaga przy tworzeniu grafików, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb pracowników takich jak święta religijne innych wyznań,
 6. Dostęp do indywidualnych kont użytkownika – daje administratorowi uprawnienie do dotarcia do informacji o pracowniku. Oprócz czasu pracy znajdą się tam wszystkie niezbędne informacje takie jak adres, numer telefonu, pesel, numery dokumentów, posada w firmie czy nawet zdjęcie.

Jak wdrożyć w firmie elektroniczną ewidencję czasu pracy?

Wdrożenie systemu RCP nie jest trudnym zadaniem. Konieczne jest posiadanie dostępu do systemu i podłączenie do dedykowanych temu celowi urządzeń. Przygotowanie infrastruktury wymaga co prawda pewnego wkładu finansowego, jednak szybko przyniesie on korzyści i oszczędności.  System elektronicznej ewidencji czasu pracy pozwala na logowanie pracowników przy wejściu do pracy za pomocą breloka, karty lub kodu logowania. W przypadku pracy zdalnej konieczne jest zalogowanie się do systemu.

Konieczne jest także przyzwyczajenie pracowników do nowego rozwiązania, i przeszkolenie pracowników z jego obsługi. Ważne jest również przekonanie pracowników o tym, że nie jest to element kontroli nad nimi, lecz sposób na usprawnienie pracy firmy poprzez łatwiejsze naliczanie pensji, urlopów, a także lepsze zarządzanie czasem pracy. Jest to narzędzie dozwolone przez polskie prawo, ważne jest jednak, aby możliwe było wydrukowanie danych z systemu.

W myśl słów Goethego: kto nie idzie do przodu, ten się cofa, zachęcamy do wdrożenia nowych rozwiązań, które przyniosą sporo korzyści.