Menu

Edukacja i świadomość jako klucz do efektywnego recyklingu tworzyw sztucznych

Efektywny recykling tworzyw sztucznych stanowi wyzwanie nie tylko krajów Trzeciego Świata, ale także krajów dobrze rozwiniętych, o szeroko zakorzenionej świadomości ekologicznej. Dla budowania dobrych nawyków w kontekście składowania i segregacji odpadów niezbędna jest przyjazna edukacja w zakresie praktyk recyklingu i poszerzanie świadomości wśród społeczeństwa. 

Znaczenie edukacji w zakresie promowania ekologicznych nawyków

Edukacja ekologiczna to idea szkolenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska naturalnego. Jest to zarazem kształtowanie odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej w kontekście dbałości o dobrostan przyrody i stan życia różnych organizmów.

Zagadnienia w zakresie edukacji ekologicznej obejmują różne aspekty, takie jak:

 • zmiana klimatu,
 • zrównoważony klimat,
 • czysta gleba i woda,
 • konsumpcja, produkcja, odpady,
 • żywność i rolnictwo,
 • energia i transport,
 • zasoby naturalne,
 • różnorodność biologiczna.

Bardzo popularną formą kształcenia w zakresie edukacji ekologicznej jest promowanie wiedzy o zasadach segregacji odpadów i ich recyklingu. Odbywa się ona na poziomie społeczności, gdzie różne grupy lokalne starają się przekazać czystą wiedzę osobom o najistotniejszych kwestiach recyklingu. Cykliczność tych szkoleń, a także ich odpowiednia forma pozytywnie wpływa na budowanie świadomości społecznej w zakresie recyklingu.

Edukacja ekologiczna w zakresie recyklingu może odbywać się w wielu formach np. poprzez:

 • tworzenie materiałów dydaktycznych i szkoleniowych,
 • kampanie społeczne,
 • projekty ekologiczne,
 • akcje zbierania śmieci,
 • zajęcia trash art,
 • warsztaty edukacyjne,
 • tworzenie broszur, ulotek i billboardów.

Zasady prawidłowego recyklingu i postępowania z odpadami powinny wdrażać także zakłady produkcyjne. W tym celu spełnia się międzynarodowe normy w zakresie ekologicznych rozwiązań np. ISO 14001 oraz prowadzi się szkolenia kadry pracowniczej i kierownictwa w zakresie zasad recyklingu. 

Zaangażowanie społeczne w zakresie recyklingu 

Polska od wielu lat przoduje w zakresie edukacji ekologicznej odnośnie zasad recyklingu. Ta tematyka cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży i dorosłych. Gminy chętnie dołączają się do ogólnopolskich programów szkoleniowych oraz aktywnych form edukacji np. akcja zbierania śmieci, festiwale oraz warsztaty ekologiczne.

Istnieje również wiele organizacji non-profit, zajmujących się edukowaniem w zakresie postępowania z odpadami np. Fundacja Odzyskaj Środowisko, Fundacja RECAL, Fundacja Nasza Ziemia. Nie tylko sporządzają i publikują materiały edukacyjne, ale także prowadzą ciekawe warsztaty i akcje, które ma zachęcić uczestników do wdrożenia zasad segregacji odpadów w życie.

recykling

Proekologiczne inicjatywy globalne i lokalne dla budowania dobrych nawyków w recyklingu

W kraju powstało już wiele kampanii społecznych mających na celu poszerzenie świadomości ekologicznej z naciskiem na recykling tworzyw sztucznych i innych odpadów. Można wymieniać wiele z nich. “Piątka za segregację” to kampania informacyjno-społeczna skierowana przede wszystkim do dzieci oraz młodzieży szkolnej. Z kolei “Kręgi nas recykling” edukuje o zasadach postępowania z odpadami oraz inicjuje liczne akcje społeczne mające na celu poszerzenie świadomości ekologicznej i zachęcenie do aktywności przyjaznych środowisku. Sadzenie drzew, akcja zbierania zużytych nakrętek, czy też sprzątanie ogumienia to jedne z ich sztandarowych haseł. 

Dużą rolę na szczeblu globalnym ma Światowy Dzień Recyklingu. Rosnącą popularność zyskują akcje z hasztagiem ukierunkowane na zbieranie odpadów z lasów, plaż i innych naturalnych obiektów np. #zbieramplastikzplazy.