Menu

Aparatura pomiarowa w automatyce – rodzaje

Każdego dnia pojawiają się kolejne nowinki technologiczne, a komputery które jeszcze przed chwilą były szczytowym osiągnieciem ówczesnej technologii, zostały już dawno wyprzedzone przez kolejne lepsze modele. Jest to niewątpliwie jedno z ogromnych osiągnięć i cudów współczesnego nam świata, ponieważ wszystko możemy robić znacznie sprawniej, szybciej i najzwyczajniej wygodnie. Praca jest zautomatyzowana, więc nie jest ona ani ciężka, ani angażująca. Oznacza to, że mamy znacznie więcej czasu dla nas i dla naszych rodzin. Kiedyś osoby pracujące w fabrykach byli wręcz katorżnikami i niewolnikami właścicieli zakładów. Pensje były głodowe, warunki pracy były potworne, a ona sama niezwykle męcząca i śmiertelnie niebezpieczna. Powinniśmy o tym pamiętać, gdyż jest to właśnie zasługa techniki, a konkretnie jej dziedziny znanej jako automatyzacja, której koniem pociągowym jest automatyka.

Czym jest automatyka?

Gdyby nie ona i technika nie byłoby mowy o w pełni zautomatyzowanych fabrykach. Automatyka jest osobną dziedziną nauki i techniki, która zajmuje zagadnieniami sterowana różnorakimi procesami, w głównej mierze przemysłowymi i technologicznymi, mającymi zastąpić człowieka lub ograniczyć jego udział.

automatyka

Gdzie jest stosowana?

Automatyka stosowania jest dzisiaj praktycznie na każdym możliwym i znanym nam kroku. W przemyślę, gdzie za jej sprawą funkcjonują wielkie zakłady przemysłowe, takie jak kopalnie, huty, platformy wiertnicze. W różnego rodzaju zakładach produkcyjnych, gdzie produkcja opiera się na liniach montażowych i produkcyjnych; na przykład w zakładach motoryzacyjnych czy przedsiębiorstwach zajmujących się masową produkcją sprzętów elektronicznych. Także w sieciach użyteczności publicznej – wodociągach, elektrowniach, gazowniach, elektrowniach, czy telekomunikacji. Stosowana jest również w różnego rodzaju rozwiązaniach transportu – sterowanie ruchem drogowym i kolejowym, a także i przy sterowaniu pojazdami częściowo lub w pełni  autonomicznymi.

Bez automatyki nie mogłyby obejść się różnorakie systemy środowiskowe czy rolnicze, gdzie odpowiada ona na przykład: za irygację pól uprawnych czy podlewanie naszych przydomowych trawników i ogrodów. Ogromne znaczenie ma także w medycynie, gdzie używania jest w specjalistycznej aparaturze medycznej, dzięki której coraz to lepiej można dbać o ludzkie zdrowie. Spotykana jest także coraz częściej w nowoczesnych budynkach, gdzie kryje się pod nazwą „inteligentny budynek”, to właśnie w takich domach i budynkach, automatyka zawiaduje szeregiem różnych elementów, takich jak: wentylacja, klimatyzacja i filtracja, systemami alarmowymi i monitoringiem, systemem grzewczym, oświetleniem i innymi wieloma elementami tych bardzo rozbudowanych budynków.

System

Automatyka jest pewnym systemem, który działa prawidłowo tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy wszystkie jego elementy są całkowicie sprawne. Do urządzeń, a za razem i elementów, które tworzą cały system i automatykę zalicza się urządzenia z trzech różnych grup.

Pierwszą grupą są urządzenia wykonawcze, za których to bezpośrednią sprawą i siłą, powstają różnego rodzaju przedmioty czy wykonywane są odpowiednie i oczekiwane przez nas czynności. Do grupy tej zaliczają się między innymi ramiona robotów, które podają elementy na liniach produkcyjnych, różnego rodzaju zawory i silniki, które regulują przepływ wody itp.

Do drugiej grupy zalicza się urządzenia sterujące, urządzenia te są mózgiem wszystkich przeprowadzanych i wykonywanych operacji oraz czynności przez urządzenia z grupy pierwszej. Bez nich, czyli sterowników i regulatorów, nie byłoby żadnej możliwości poruszania i zaplanowania pracy, na przykład frezarki czy zaworu wodnego.

urządzenia automatyczne

Aparatura pomiarowa w automatyce

Trzecia grupa jest grupą, do której należą urządzenia pomiarowe. Jej zadaniem jest kontrola nad prawidłowym przebiegiem pracy pozostałych dwóch grup, w szczególności tej pierwszej. Urządzenia z tej grupy są swoistym strażnikiem bezpieczeństwa, ponieważ wykrywają różnego rodzaju awarie i usterki oraz niepokojące sygnały, ale także pełnią bardzo ważną rolę poza sferą bezpieczeństwa. Odpowiadają za różnego rodzaju pomiary, a co za tym idzie także i za dokładność oraz jakość produkcji [1].  Ważą towar, sprawdzają jego właściwości i pełnią masę innych ról kontrolnych. Do urządzeń, które należą do tej grupy zaliczają się różnego rodzaju czujniki pomiarowe, na przykład czujniki siły i masy, osi czy ciśnienia i poziomu. Siłomierze kontrolne, linowe jak i specjalistyczne. Wagi hakowe, zawiesiowe czy całe systemy wagowe, które mierzą materiały sypkie i ciecze.

[1] – spais.pl