Menu

5 podstawowych zasad bezpiecznej imprezy masowej

Każdy na pewno się zgodzi, że zabawa w życiu jest bardzo ważna. Zapewnianie sobie rozrywki w czasie wolnym pozwala na chwilę zapomnieć o problemach życia codziennego, a nawet zebrać siły do działania.

Sposobów na imprezowe spędzanie czasu wolnego jest mnóstwo. Może to być kameralna domówka w gronie najbliższych znajomych, ale osoby żądne wrażeń poszukują również dużo większych imprez masowych odbywających się w okolicy.

Kiedy impreza staje się masowa?

Imprezą masową nazwiemy każde wydarzenie artystyczno-rozrywkowe czy też sportowe, którego liczba uczestników wynosi najmniej od 300 (hale sportowe) do 1000 (stadiony) osób wzwyż. Do takich wydarzeń zalicza się przede wszystkim:

 • Różnego rodzaju wydarzenia sportowe: mecze, turnieje, olimpiady
 • Koncerty
 • Festiwale
 • Meetupy (spotkania ze znanymi osobami)

Będą to imprezy odbywające się na stadionach lub na świeżym powietrzu. Zgodnie z prawem polskim wydarzenia odbywające się w teatrach, kinach, bibliotekach, domach kultury, szkołach czy po prostu imprezy zamknięte (np. firmowe) nie zaliczają się do imprez masowych.

Ochrona imprezy masowej

Podczas organizacji tego typu imprez często zdarza się, że coś lub ktoś zakłóci ich porządek. Wtedy też do akcji wkraczają służby zapewniające bezpieczeństwo i wsparcie medyczne.

Zasady organizowania i zabezpieczania imprez masowych określa Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku. Mówi ona, że za zapewnienie należytej ochrony podczas imprezy odpowiada przede wszystkim organizator i to on musi zatrudnić odpowiednie służby (ochronę, policję, straż pożarną, służbę zdrowia itp.).

Zadania organizatora

Najważniejszym i pierwszym krokiem organizowania imprezy jest uzyskanie przez organizatora  zezwolenia na jej zorganizowanie, które zazwyczaj jest wydawane przez burmistrza, wójta, czy prezydenta miasta.

Jeśli już organizator uzyska zezwolenie, to zanim zacznie planować imprezę, musi zasięgnąć również opinii policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego. Opinia ta, mimo że często utrudnia pracę organizatorom, to pozwala zapewnić na imprezie niezbędne środki potrzebne do zabezpieczenia miejsca wydarzenia, przeprowadzenia stanu technicznego i strategicznego rozplanowania punktów ochrony.

Ostatnim krokiem przed planowaniem imprezy związanym z bezpieczeństwem jest stworzenie przez organizatora w miejscu wydarzenia:

 • Warunków zgodnych z przepisami budowlanymi, sanitarnymi i przeciwpożarowymi
 • Miejsc dla służb porządkowych, informacyjnych i medycznych
 • Zaplecza higieniczno-sanitarnego 
 • Dróg ewakuacyjnych i miejsc na przejazd dla służb
 • Warunków umożliwiających łączność pracownikom służb i innym organizatorom
 • Punktów ze sprzętem medycznym, gaśnicami itp.

impreza masowa

Podstawowe zasady bezpiecznej imprezy masowej

Dzięki zapewnieniu powyższych standardów bezpieczeństwa impreza masowa może w pełni się odbyć. Nie oznacza to jednak, że nie zdarzają się sytuacje zagrażające uczestnikom wydarzenia czy osobom i miejscom znajdującym się w okolicy.

Bardzo często podczas imprez dochodzi do pożarów, awarii sprzętu, czy nawet do zawalenia się sceny.

Najwięcej zamieszek powodują jednak uczestnicy imprez (nieraz pijani), którzy przysparzają służbom bezpieczeństwa i organizatorom problemów, dlatego udając się na taką imprezę, należy przestrzegać kilku zasad:

 1. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie imprezy powinny zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu, tj. nie powinny wszczynać bójek, wchodzić na ogrodzenia, przecinać kabli itd.
 2. Organizator sporządza regulamin imprezy, który jest dostępny dla uczestników. Powinni oni się z nim zapoznać i przede wszystkim go przestrzegać
 3. Na imprezach masowych są miejsca przeznaczone wyłącznie dla publiczności. Nie należy więc przebywać w miejscach do tego niedozwolonych.
 4. Jeśli wyniknie sytuacja awaryjna, uczestnicy muszą stosować się do poleceń służb informacyjnych i porządkowych.
 5. Uczestnikom nie wolno mieć przy sobie przedmiotów mogących stanowić zagrożenie życia na terenie obiektu (broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne). Ponadto na niektórych imprezach zakazuje się wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych czy innych substancji psychotropowych, do czego również należy się stosować.

Jak można zauważyć, ochrona imprezy masowej jest rzeczą niezwykle istotną nie tylko zapewniającą bezpieczeństwo uczestnikom wydarzenia, ale również pozwalającą uniknąć organizatorom i służbom pracującym na wydarzeniu sytuacji awaryjnych i kryzysowych, które zakłóciłyby przebieg imprezy.